TC ve RT Kabloları

Cihazlar ile sensörler arasındaki bağlantı sensör kabloları ile yapılır. Termokupl için kullanılan kablolar ile rezistans termometrelerde kullanılan kablolar birbirinden farklıdır.

Termokupl ve cihaz arasındaki bağlantı termokupl kompanzasyon kabloları ile yapılır. Kompanzasyon kablolarının iletken telleri termokupl eleman tellerine uygun eleman özelliğindeki alaşımlardır. Bu nedenle Fe-Konst termokupl için Fe-Konst kompanzasyon kablosu, NiCr-Ni termokupl için NiCr-Ni kompanzasyon kablosu kullanılması gerekir.

Kompanzasyon kabloları aynı termokupl elemanının mV-sıcaklık özelliklerini 200°C'ye kadar sağlar. Kompanzasyon kablolarının üreteceği mV değeri 200°C ile sınırlı olduğundan çalışma ortam sıcaklıkları 200°C'yi geçmemelidir. 200°C'yi geçtiğinde geçtiği oran kadar hatalı ölçüm yapar.

Kompanzasyon kabloları değişik izolasyonlarda üretilir. Siparişte ortam şartlarına göre kablo izolasyonları belirtilmelidir. Kompanzasyon kablolarında eleman tellerinde olduğu gibi (+) ve (-) uçlar vardır. Bağlantı bu uçlar dikkate alınarak yapılmalıdır. (Aşağıda termokupl kompanzasyon kabloları için renk kodları verilmiştir).

Rezistans termometreler ile cihaz arasında ise değişik kesitlerde bakır kablo kullanılır. Rezistans termometrede kullanılacak kablonun kesiti önemlidir. Genelde metrede 0,2 ohm dirençli 2x1,5 mm² kesitli bakır kablolar tercih edilir.

Rezistans termometrelerde kablo mesafesi'de çok önemlidir. 10 metre'ye kadar iki telli, 150 metre'ye kadar üç telli ve 150 metreden dört telli kablo kullanılır.

Rezistans termometre kablolarında eleman cinsi R olarak belirtilir.Diğer hususlar kompanzasyon kablosu ile aynı olarak kodlanır.